Haas  -  střípky z historie zbraní a střeliva
 Mgr. Jan HaasRumunský Technický komitét OVS plánoval zavést v roce 1990 do výzbroje rumunské armády a případně dalších armád Varšavské smlouvy 100mm horskou houfnici vz. 1988. Měla být zařazena do výzbroje horských střeleckých brigád. Byla vyrobena nulová série a sériová výroba měla začít v roce 1990.

Houfnice se skládá z hlavně (monoblok) s úsťovou brzdou a horizontálním klínovým závěrem, kolébky, BVZ, vrchní a spodní lafety, náměrového a odměrového řididla, lafetového štítu, nápravy s koly, zaměřovače. K houfnici patří 2 kolesny pro dopravu rozložené houfnice v horském terénu a 3 pro přepravu po cestách. Ke střelbě byly náboje tříštivé, protipancéřové a průpalné. Také bylo možné střílet municí pro československou lehkou houfnici vz. 1939 (H3). prototyp zbraně byl podroben náročným zkouškám v poli a v horském terénu. Bylo vystřeleno 748 ran, z nichž 306 bylo stříleno zesílenou náplní. Pak mělo být vystříleno 1000 ran plnou náplní. Po 500 ranách byl vývrt hlavně normálně zanesen, což způsobilo pokles Vpoč. o 0,5 m.s-1. V průběhu střeleb byla stabilita houfnice v souladu s požadavky technické dokumentace. Při přímé střelbě na vzdálenost 600 m byl rozptyl výškový 25 cm a šířkový 27 cm. Při střelbě na 2/3 maximálního dostřelu byl dosažen rozptyl 22,7 x 9,3 m. S houfnicí bylo ujeto 5 000 km po horských a dalších různých cestách necestách.

TTD:

Ráž 100 mm

Počet drážek 36

Stoupání drážek progresivní

Délka hlavně bez úsťové brzdy 2 480 mm

Maximální dostřel 11 080 m

Maximální tlak 2715 kg.cm-2

Dálka přímého výstřelu 600 m

Vpoč. tříštivé střely 445 m.s-1

Rozsah náměru -2 až +72°

Rozsah odměru 40°

Délka zákluzu 550 až 1200 mm (proměnlivá podle náměru)

Hmotnost houfnice v pal. postavení 1 500 kg

Hmotnost houfnice v poch. poloze 1 550 kg

Obsluha 8

Maximální rychlost – s vozidlem 60 km.h-1

– koňmo 60 km.h-1


Obr 1

Obr 2